Blog

Bewust worden, Inspiratie

Van angst naar vertrouwen

Van  angst naar vertrouwen

In mijn leven heeft zich een transformatie afgespeeld. Een verandering van angst naar vertrouwen. Vertrouwen op mezelf en vertrouwen, dat wat ik nodig heb, er altijd zal zijn. Er is een onderstroom van rust in mijn lichaam en geest. Als klein meisje was dat wel anders. Altijd bang voor alles. Bang dat ik het niet goed zou doen, bang dat ik te laat zou komen, bang voor wat een ander zou zeggen. Ik herinner me de lagere school. Als de meester naar me keek, draaide ik weg met een rood hoofd. Als er iets spannends was, en dat vond ik al snel, plaste ik in mijn broek. Op de middelbare school veranderde dat, ik werd van bang meisje een boze, rebellerende puber, niet al te heftig, dat durfde ik niet, maar wel vervelend en lastig. En vooral mijn mening uiten te pas en te onpas. Ik was het niet eens met de maatschappij, was boos op de regering, de maatschappij en iedereen die niet zag wat ik zag. Maar nu weet ik dat ik vooral boos was op mezelf. Ik kon me niet staande houden in de wereld, ik wilde rustig in het bos met mijn pony rondhuppelen, genieten van de bloemen in de tuin van mijn ouders, een boekje lezen, nadenken over de zin van het leven. Een klein boerderijtje met een paar dieren en een flinke moestuin, daar droomde ik van.

Maar het liep anders. Ik was te bang en te onzeker om voor voor mezelf op te komen. Had ook totaal geen idee hoe ik dat zou moeten doen.

Ik werd meegesleept in de vaart der volkeren en verloor mijn idealen van een gelijke samenleving uit het oog.

Ieder mens heeft gelijke rechten, ongeacht waar je geboren wordt of wat je achtergrond is, elk mens heeft het recht zich te ontplooien zoals het bij hem of haar past. En elk mens heeft het recht om gesteund te worden vanuit de maatschappij als er tijden zijn dat het allemaal niet zo lekker loopt.

Ik begon me te bewijzen, heel hard werken, geld verdienen, laten zien wie ik was en wat ik kon.

Maar de ware aard komt altijd weer naar boven. En zo ook in mijn leven. Toen ik op mijn 34ste begon met het volgen van yogalessen voelde ik een diep vertrouwen opkomen. Een vertrouwen dat lange tijd weg was geweest. Het vertrouwen in het leven zelf. Dat het je geeft wat je nodig hebt.

Van bang meisje en anti maatschappelijke puber en zichzelf bewijzende jonge vrouw naar nu. Nu ben ik 55 jaar ben heb ik rust gevonden in mijn hoofd en ontspanning in mijn lichaam.

In dit verhaal vertel ik je hoe ik gekomen ben tot de keuze om mijn tijd, kennis, ervaring en plek te willen delen voor dana.

Van angst naar vertrouwen

Dana

Al langere tijd worden mijn gedachten in beslag genomen door het fenomeen geld. In de maatschappij waarin wij leven is geld een drijfveer. Ik vind dat een vervelend gegeven. Ik leef en werk vanuit vanuit mijn hart. Maar een ruimte te huren of kopen waar ik mijn kennis en kunde kan delen, kost geld. Hoe kom je tot een goede prijs voor wat je levert en die voor iedereen redelijk is. Zodat eenieder die zich aangetrokken voelt tot wat ik te bieden heb ook de mogelijkheid daartoe heeft en ik de kosten kan betalen en kan leven zoals ik dat wil.

Daarom heb ik besloten een deel van mijn diensten aan te bieden voor dana. Je kan een afspraak maken voor een hele of een halve dag en gebruik maken van de diensten die ik te bieden heb, na afloop bepaal jij zelf de waarde. Ik begin met Tijd voor Jezelf en Tijd voor je gezin . en dagretraite. Maar wat is dana?

Ik kwam voor het eerst in aanraking met het begrip DANA toen ik een 10 daagse stilte retraite ging volgen in het vipassana centrum in Dilsen, België. Het was zo rond 2002. Een vriendin vertelde over haar ervaring; ze hoorde een vogel zingen in het bos en ze wist precies in welke boom ze de vogel kon vinden, en ja ze kon hem zien! Dat wilde ik ook.  Op de website van het vipassana centrum kwam ik alle informatie tegen maar ik kon de prijzen niet vinden. Uiteindelijk na een tijdlang zoeken en gewoon alles lezen stond het er zeer duidelijk. Je mocht deelnemen aan de cursus, en na afloop betalen wat het je waard was. Niet voor jezelf maar om een ander de mogelijkheid te geven ook deze cursus te volgen.

WOW dat was mooi.  

Het deed een beroep op mijn eigen verantwoordelijkheid. Wat was het mij waard, hoe kon ik dit waarderen?

Het is niet bij die ene keer gebleven, ik ben vele malen terug geweest en telkens had ik hele bijzondere ervaringen. Met geen pen te beschrijven en niet in geld uit te drukken.

Dana is een gift, geschonken vanuit ons hart, in overeenstemming met ieders mogelijkheden en omstandigheden. Door middel van dana zorgen we ervoor dat de vruchten van de beoefening ook in de toekomst voor anderen toegankelijk zijn. Dana is een vrijwillige donatie die wordt gegeven als blijk van waardering voor het onderricht en als bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de leraar die geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van de ontvangen dana. 

Liniair versus circulair

Onze economie is gebaseerd op een lineair systeem, ik doe wat voor jou en jij krijgt wat terug. Maar als ik nou niet heb wat jij nodig hebt? Daarom is er ooit een ruilmiddel bedacht. Geld!

Geld is een prima oplossing zolang het blijft circuleren, dan is het een echt liquide middel.

Zodra het ergens vast blijft zitten, stroomt het niet meer. Als water ergens stil blijft staan raakt het vervuild en gaat het stinken. Dat zeggen we van geld toch ook, geld stinkt, of als iemand veel geld heeft verdiend en we weten niet of het wel eerlijk is gegaan dan zeggen we ook daar zit een luchtje aan.

In onze wereld stroomt het geld naar 1 kant, de rijken worden rijker en de armen worden armer. Kijk de cijfers van de betreffende instanties maar na, 20% van de mensen heeft 80 % van het geld en de grondstoffen in handen. En dit is wat ik heb onthouden van een aantal jaren geleden. Nu zijn de cijfers misschien wat verandert. In onze maatschappij is de balans zoek.

In een lineaire economie is het gebruikelijk dat jij jouw uren ruilt voor geld, daarmee kan jij je  behoeften vervullen. In eerste instantie zijn dat huisvesting, voeding, kleding, daar komt bij ons in Nederland nogal wat meer bij kijken zoals verplichte verzekeringen en verplichte scholing. En misschien is dat wel waar het mis gaat.

Druk en angst

Er ontstaat een onbewuste druk om geld te verdienen om je eerste levensbehoeften te kunnen betalen, je huis, je eten, zorgverzekering.

De eerste levensbehoeften zijn niet meer vanzelfsprekend, we moeten er veel geld voor betalen. Dat legt een druk op ons, onbewust voelen we angst dat we geen plek meer hebben, geen voedsel…………dat betekent voor ons lichaam de dood.

We gaan er alles aan doen om ons huis te behouden, en onze kosten te kunnen betalen. Onze hele maatschappij is hierop gebaseerd  ANGST.

Die druk zorgt ervoor dat er geen vrije doorstroming meer is, je moet ergens aan voldoen, in plaats van je behoefte vervullen.

Behoefte

Behoefte is aantrekkingskracht, niet vanuit ons denken of onze wilskracht maar veel dieper, vaak onbewust. Maar wat nou als je ergens druk ervaart. Misschien is dit het gemakkelijkst uit te leggen met een voorbeeld uit de natuur. Een ree is rustig met haar familie aan het grazen, plotseling komt er een leeuw, de hele familie springt op en rent alle kanten uit, weg van het gevaar. De veiligheid komt in gevaar, er is ‘druk’ van buitenaf en de dieren handelen direct. Als het gevaar geweken is vinden ze elkaar terug en grazen rustig verder.

In onze maatschappij is de leeuw,  de huurbaas, de bank, de overheid, instanties dus, je kent ze niet eens persoonlijk. En de druk ‘het gevaar’ gaat niet weg maar is constant aanwezig. Dus niet 1 leeuw maar tientallen, of allemaal verschillende roofdieren.

Je kan niet meer rustig grazen, het gevaar dreigt van alle kanten, er is een constante druk om je plek veilig te stellen. Zowel de plek waar je woont als je ‘plaats’ op de maatschappelijke ladder.

En daar zit het probleem. Haal de druk weg, en de behoefte= lees, dat wat het leven nodig heeft om te floreren, komt als vanzelf, en als het niet aanwezig is, sterft het en dient het tot voedsel voor ander leven. Cirkeltje rond.

Als we angst kunnen omvormen naar VERTROUWEN dat er genoeg is voor iedereen, dan krijgen we weer een circulaire economie. Dan krijgen we doorstroming, dan wordt geld ook weer een liquide middel.

It’s all the same but different

Er is een universele wet; als er ergens een tekort is wordt het opgevuld, vanzelf. Een lage drukgebied wordt opgevuld door een hogedrukgebied, zo ontstaat er weer balans, het vacuum in je longen na de uitademing wordt als vanzelf weer gevuld met zuurstof, als je ergens een gat graaft loopt dat als vanzelf vol met water en zo kun je nog wel even doorgaan. Het is de ziel van het bestaan. Vanuit de yoga filosofie bekeken wordt dat beschreven in de guna’s. Het zijn de eigenschappen van materie die ten grondslag liggen aan onze wereld.  

Rajas=energie=actief= geest= mannelijk= dag= yang

Tamas= inertie=passief= materie= vrouwelijk= yin

Sattva= harmonie= balans=evenwicht=brug= verbond

Het zijn de 3 aspecten van beweging; ergens naar toe, ergens vanaf, evenwicht oftewel rajas, tamas, sattva. Activiteit, passiviteit, dynamische rust. 1+1=3  het zijn  de bouwstenen van onze emoties. We ervaren een tekort en de natuurlijke reactie daarop is aanvullen. We hebben een teveel en de natuurlijke reactie daarop is afstoten/ weggeven. We ervaren harmonie en de natuurlijke reactie is ontspanning.

Meer lezen over gunas

Bewustwording is de sleutel tot ontspanning.

Ik heb in mijn leven heel veel (angsten) roofdieren gehad, zowel reëel als denkbeeldig, ik  ben er voor weggerend , of heb ze  aangekeken en er mee gestreden, of ik heb me er aan overgegeven. Nu is er vertrouwen dat het leven mij geeft wat ik nodig heb, altijd en overal. Niet wat ik wil, maar wat ik nodig heb. Ik weet  mijn plek zowel fysiek om te wonen of mijn plaats op  maatschappelijke ladder, mijn rol in een groep, in het gezin, in de samenleving, bij de ponyclub, in de klas en ga zo maar door.

Daarom ga ik werken vanuit het principe van dana, vrijgevigheid. Ik wil in een wereld leven waarin we als mens ontspannen kunnen zijn. Vertrouwen hebben in jezelf en in de ander. Vertrouwen hebben in het leven, dat het je geeft wat je nodig hebt om te groeien en te bloeien. Dat je weet wie je bent en wat je te doen hebt hier op aarde. Ieder met zijn of haar eigen talenten en behoeften. Ik wil wonen in een wereld waarin we elkaar in waarde laten, hoe lang je ook gestudeerd hebt of geluilakt hebt, hoe hard je ook werkt of niet. Het is oke. Jij mag zijn wie je bent.

Ik vind de wereld mooier met allemaal verschillende vormen en kleuren en geuren, allemaal verschillende bloemen en planten en bloemen, ik vind het saai als ik alleen maar een weiland zie met 1 soort gras. Ik wil leven in een wereld vol diverse mensen, me laten verrassen en spelen. Weten dat alles voortdurend verandert, in beweging is stroomt.

Stel jezelf eens de volgende vragen en ga op onderzoek uit in je eigen leven. Daar vind je alle antwoorden en dan maakt ook in jou leven angst plaats voor vertrouwen.

Wat heb je nodig om te bloeien?

 Wie zijn je roofdieren?

Waar heb je angst voor?

Op welk gebied is er geen doorstroming in je leven?

Waarom heb je een verzekering nodig?

Be the change you want to see. I am the change.

Als we angst kunnen omvormen naar VERTROUWEN dat er genoeg is voor iedereen, dan krijgen we weer een circulaire economie. Dan krijgen we doorstroming, dan wordt geld ook weer een liquide middel.

Met mijn verhaal en mijn leven hoop ik jou te inspireren. Wat is jouw verhaal? Deel het, vertel jouw waarheid, leef jouw waarheid.

Bewust worden, Inspiratie, yoga

Denken, voelen en liefde

Tijdens een bijeenkomst over de betekeniseconomie werd mij wederom duidelijk dat de yogafilosofie een allesomvattende, universele kennis is. Het is de vertaling naar woorden van wat we zijn. We kunnen niet in woorden uitdrukken wie of wat we zijn, het blijft aan de oppervlakte met omschrijvingen zoals ik ben moeder, ik geef les, ik doe een opleiding. Of ik voel me fit, of moe, ik ben boos, of blij. Het is maar net waar we ons op dat moment mee identificeren of hoe we ons voelen of waar we bij willen horen. Wie we zijn komt tot uitdrukking in ons gedrag en in ons leven individueel, en in de maatschappij en de toestand in de wereld in het algemeen.

Energie is eeuwig, alleen de vorm verandert.

De bouwstenen van alles wat we zijn is energie, dat is beschreven in de oude geschriften, de veda’s en de laatste decennia keer op keer ‘bewezen’ door de wetenschappers. De eigenschappen van energie noemen we in de yoga de guna’s.

3 Guna’s rajas, tamas en sattva

De yogafilosofie gaat uit van eenheid, die eenheid noemen we Brahman. 

Brahman heeft een subtiel verlangen zichzelf te leren kennen. Uit een (1) ontstaat 2. Siva en shakti  waar 2 zijn is dualiteit, mannelijke en vrouwelijke energie. En daar waar er 2 zijn  ontstaat een wisselwerking,  een  kracht die evenwicht handhaaft, harmonie. Zo hebben we 3 werkzame krachten.

Gewoon in het dagelijks leven zien we deze krachten constant in beweging. Rajas is de beweging naar buiten, mannelijk, uitdijend, gevend, denken . Tamas is de beweging naar binnen, vrouwelijk, vormbouwend, ontvankelijk, voelen. En sattva is de brug ertussen, harmonie, evenwicht, liefde. Of zoals je het zou kunnen zien: vanuit de samensmelting tussen de man en de vrouw ontstaat een kind.

Beweging is de aard van de natuur. Er is geen stilstand er is altijd beweging een soort dynamische stabiliteit. Ik maak vaak de vergelijking met het weer. Als er ergens een lage druk gebied is, zal dat vanzelf worden opgevuld door het hoge drukgebied, de wind stroomt daar naartoe. We noemen dat het weer. Afhankelijk van de omstandigheden zal er een rustig briesje opsteken of een storm ontstaan.

In de betekenis economie zijn er ook 3 pijlers.

people- planet- purpose

mensen- aarde/planeet – betekenis

De verbindende factor in deze ben JIJ, of anders gezegd IK.

Ik ben degene die betekenis geeft aan het begrip mens of aarde of betekenis. En elk mens doet dat op zijn of haar eigen wijze. Afhankelijk van de plek waar je geboren wordt, opgroeit en leeft, afhankelijk van het tijdsgewricht waarin in je leeft ( dit zijn rajas aspecten) Maar ook afhankelijk van wat je als pakketje hebt meegekregen van je ouders en je voorouders ( tamas aspect). Het resulteert in JIJ het sattvish aspect, jouw lichaam, jouw geest, jouw gedrag. Steeds in beweging, steeds veranderend.

Nu is het aan jou om te achterhalen wat jou beweegt. Om je bewust te worden van de drijfveren waarom jij bepaalde keuzes maakt.

  • Wat is er belangrijk in jouw leven.
  • Welke betekenis geef jij aan je leven.
  • Wat geeft jouw zin in het leven.
  • Waar leef je voor?
  • Waarvoor kan ik jouw midden in de nacht wakker maken.
  • Waarvoor kom jij graag je bed uit?

Als je geboren wordt krijg je LEEF TIJD. Elke dag opnieuw kunnen we keuzes maken. Waar we wonen, hoe we wonen, wat we eten, met wie we omgaan, hoe we onze tijd besteden.

Waar zijn jouw keuzes op gebaseerd?

Elk gevolg heeft een logische oorzaak

Heb je jezelf wel een afgevraagd:   wat is de consequentie van de keuze die ik vandaag maak?

Vroeger wilde ik altijd wereldvrede. Nu weet ik dat innerlijke vrede daar het begin van is. Daarom is een van de vragen die ik mezelf regelmatig stel: Wat is de consequentie van mijn keuze voor mijn innerlijke vrede.

Stilstaan en jezelf bezinnen op je eigen gedrag, de keuzes die je hebt gemaakt in je leven en op de keuzes die je vandaag weer maakt. Niet om jezelf te veroordelen maar puur om te ontdekken of de keuze van toen nog steeds ondersteunt wie je morgen wil zijn, of wat jij morgen wil ervaren?

Het samenspel tussen hoofd en lichaam krijgt vorm in ons hart, daar is onvoorwaardelijkheid. Het is wie wij wezenlijk zijn;

Tussen hemel en aarde

Tussen verleden en toekomst

Tussen ervaring en droom

Tussen vader en moeder

HIER & NU

Ik (ben een andere) jij

Daar speelt ons leven zich af, in ons lichaam met deze gedachten, op dit moment.

Steeds in beweging, steeds veranderend. Aan jou de keuze. In welke wereld wil jij morgen leven?

Maak jij een keuze vanuit:

  • jouw hoofd het denken, rajas
  • je lichaam, het voelen, tamas
  • vanuit liefde, sattva , je hart daar waar denken en voelen samenkomen

Dit hele verhaal is denken. Het is de taal van onze hersenen, het geeft ons kaders, houvast. Voelen is de taal van ons lichaam, leun eens achterover, geeft het lezen van dit verhaal je energie, wordt je er blij van, gaat het kriebelen of voel je weerstand, frustratie?

En welke keuze maak jij dan?

Leef vanuit je hart met wijsheid.

Yoga geeft je vele handvatten om jezelf te leren kennen. Wil jij hier meer van weten? Ik heb meer dan 15 jaar ervaring in het begeleiden van mensen op hun persoonlijke levenspad vanuit de yoga filosofie. Maak een afspraak.

Bewust worden, loslaten, oefeningen

Een oefening in loslaten.

Een oefening in loslaten.

Je kent het wel;  vastlopen in je relatie, in je werk, nee hè niet weer, dit heb ik al zo vaak gehad. Je voelt je waardeloos, niet goed genoeg, niet begrepen, niet gezien……… Die pijnlijke gevoelens stoppen we gauw weer weg, we zoeken afleiding, in werk, in eten,  in verslavingen, in depressie, in ‘leuke’ dingen doen……

Het zijn patronen in ons leven die ons belemmeren voluit te leven, die ons vasthouden in het verleden. Je wordt er zoooo moe van en wil ze graag loslaten maar hoe dan?

Ik heb een oefening in 4 delen gemaakt om je te helpen met het bewust worden van belemmerende gedachten en overtuigingen.

Door bewust te worden kun je  oude patronen  doorbreken en eventueel vervangen voor nieuwe energie gevende patronen.

Bewust worden is de sleutel tot een ontspannen leven.

Een leven in verbondenheid, waarbij denken, voelen en doen op 1 lijn zijn. Je hoofd, je hart en je handen, oftewel je lichaam je geest en je ziel uitgelijnd zijn.

Het is een oefening in 4 delen. Om de dag krijg je een stap aangereikt, zodat je de tijd hebt om erover na te denken en te ervaren wat het met je doet.

Het is een waardevolle oefening die ik graag met je deel.

Leven is een levenslang proces en elke dag zet je een stapje. Zo wordt je meer je eigen beste vriendje.  

In september hebben 88 mensen meegedaan met de oefening in loslaten. Ze kregen om de dag een mail een in de bus met een oefening. Het was voor mij de eerste keer dat ik op deze manier een oefening heb gedeeld. Voor nu heb ik besloten er mee te stoppen. Het is voor mij te onpersoonlijk. Ik geloof veel meer in directe verbinding. Deze oefening ga ik nu in een andere vorm gieten. Op 10 november 2019 is de primeur. Dan ga ik een interactieve lezing geven in Assen met deze oefening.

Bewust worden, loslaten

Loslaten! Een verhaal over hoe overtuigingen gevormd kunnen worden.

Stel je eens voor; jij bent een baby, 6 maanden oud, je ouders geven een feest. De hele week is je moeder al druk met voorbereidingen. Boodschappen, koken, versieren, ze voelt zich een beetje opgewonden. Je vader is de hele week aan het werk en heeft juist een moeilijke klus, en kan er niet voor haar zijn, hij kan haar niet helpen. Je moeder voelt zich wat in de steek gelaten maar ze laat niets merken. Op de dag van het feest is het gezellig, er komen allemaal mensen, er wordt gedanst, gelachen het is een vrolijke boel. Als iedereen naar huis is en vader en moeder nog even samen zitten wil moeder nog wat opruimen. Vader zegt, nee laten we gaan slapen, we doen het morgen wel. Dat schiet moeder in het verkeerde keelgat en er ontstaat een flinke ruzie.
Er volgt geschreeuw, glazen worden stukgesmeten… de volgende ochtend blijft je moeder langer liggen ze heeft geen aandacht voor je.


Jij bent 6 maanden oud, je krijgt alles mee.  Alle geuren, kleuren, geluiden, sfeer, alle indrukken worden opgeslagen in jouw hersenen. Je hebt nog geen woorden om je in uit te drukken. De eerste 1000 dagen van je leven zijn cruciaal voor je ontwikkeling, we noemen dat de blauwdruk periode.


Je groeit op en wordt een puber. Je krijgt verkering en gaat samen naar een feestje, je bent vrolijk en hebt plezier. Na afloop van het feestje maakt je liefje het uit,…………. Ruzie, verdriet, pijn, afwijzing.   Het volgende feestje sla je over, nee geen zin, geen tijd, je ontwikkelt een patroon om niet naar feestjes te gaan.
Je hebt geen idee waarom.
Jouw lichaam heeft al die indrukken opgeslagen. Feestje, vrolijkheid, dansen………….dan krijg ik krijg geen aandacht en geen eten…………….. ik wordt afgewezen, ik verhonger…..

Soms is het voldoende om er over na te denken en het patroon te herkennen, je kan dan bewust andere gedachten inzetten of andere gewoonten aanleren.

Vaak is onze reactie zo gewoon geworden dat we het niet eens meer herkennen als een patroon.

Soms merk je dat je gedrag vertoont dat niets met de situatie te maken heeft maar wat je ook niet kan veranderen. We denken dat we zo zijn. Je kan er niets meer aan doen, zo ben ik nou eenmaal, dat is mijn karakter.

Het lichaam heeft dan de bescherming overgenomen, het lichaam is ons onbewuste brein geworden. Net zoals dat gebeurt bij autorijden of lopen, je hoeft er niet meer over na te denken, je lichaam handelt.

Zo hebben we heel veel geautomatiseerd in ons leven. Soms is dat prettig en handig maar het kan ook veel pijn en verdriet opleveren. Denk maar eens aan bijvoorbeeld allergieën of angsten.

In dat geval is het fijn als je kunt loslaten., de oude patronen en overtuigingen doorbreken. De 5de stap van yoga heet pratyahara, het betekent onthechten. Afscheid nemen van dat wat niet meer bij je past. Er zijn veel loslaat oefeningen. Afhankelijk van de zwaarte van het trauma, en de aard van de overtuiging kun je die leren toepassen.

Denken is de taal van de hersenen Voelen is de taal van het lichaam

De afgelopen 20 jaar heb ik veel ervaring opgedaan met loslaten, zowel persoonlijk als in samenwerking met mijn cliënten en leerlingen. Ik heb een koffer vol aan oefeningen en technieken om jou te begeleiden.

Ik geef oa dagworkshops voor kleine groepen of je kan kiezen voor persoonlijke begeleiding.

Wil je vast een voorproefje? Hier vind je een link naar een oefening om te leren met lichamelijke pijn om te gaan.

Omgaan met lichamelijke pijn.


Bewust worden

1 gedachte, een wereld van verschil

Het is het begin van de vakantie, het is warm, bijna 30 graden en ik ga naar Brabant met de trein.

Het is vol en druk. Om me heen zijn er allemaal gesprekken: 2 vrouwen hebben t over hun kinderen, achter me 2 meisjes die het nieuws bespreken, voor me een stelletje die hun vakantie bespreken, schuin opzij 4 jongeren die nogal luidruchtig vanalles en nogwat bespreken, een stukje verderop jengelende kinderen.

Ik wilde wat schrijven. Maar in plaats daarvan
begin ik me te irriteren aan het lawaai en drukte. Na een kwartier bedenk ik me; heee ze praten, niemand kijkt op zijn telefoon…………

Ik slaak n zucht, voel de bevrijding. Wat n verandering in perceptie.

1 enkele gedachte een wereld van verschil

Herken jij dit soort momenten? Wil je ze hieronder met me delen?

Bewust worden, Inspiratie

Geven en ontvangen

In dit verhaal wil ik jullie wat vertellen over geven en ontvangen.

Geven en ontvangen

In de tijd dat ik in Friesland woonde ging ik werken bij een bejaardencentrum. Maaltijden bezorgen, schoonmaken bij mensen en in de afwaskeuken werken. Waar ze me nodig hadden kon ik invallen. Zo leerde ik Fraukje kennen. Fraukje was een waardige oude dame, 1x per week ging ik  bij haar schoonmaken. Al snel werden we goede maatjes. Ze vertelde me veel verhalen over haar tijd als vredesactiviste en ik verhaalde over mijn leven en opvattingen.

Haar lichamelijke conditie ging wat achteruit, er was parkinson geconstateerd, wat ze vreselijk vond. Afhankelijk worden van anderen stond haar tegen. Dus ik leerde haar wat yoga en adem oefeningen en soms masseerde ik haar rug, schouders, armen en handen. Heerlijk vond ze dat, en het deed haar goed, haar conditie nam niet verder af en ze bleef zelfredzaam. Ze was lid van de krant, en ik mocht dan wekelijks de kranten meenemen die ze gelezen had. Goeie deal vonden we samen.

We konden urenlang praten. Tijdens een van onze gesprekken kregen we het over onze relatie. Ze wilde me gaan betalen voor de oefeningen en de massages die ik haar gaf. Ik wilde daar niets van weten, tenslotte was ik toch bij haar en werd ik betaald om schoon te maken. Voor dat kwartiertje of halfuurtje extra kreeg ik de kranten mee en vaak een paar appels en sinaasappels. Ik vertelde haar, dat ze gewoon mocht ontvangen, ze had tenslotte al een heel leven achter zich.  En als zij niet kon ontvangen, kon ik niet geven. Iets wat ik het allerliefste doe. We kwamen er niet goed uit en lieten het erbij.

De week erna kwamen we erop terug en beide vonden we dat we dat de balans eruit zou gaan. Zo kwamen we op het idee dat ik in Grou waar ik al les gaf een stoelyoga les zou gaan geven. Zo kon ik geven wat ik graag deed en Fraukje kon de oefeningen doen die ze nodig had.  En zo creëerden we  een win, win, win situatie. Want buiten Fraukje kwamen er nog een aantal dames op les en hebben we samen hele waardevolle uren mogen beleven.

Jarenlang heb ik gedacht dat Fraukje niet kon ontvangen, maar bij nadere beschouwing kon ik zelf ook niet ontvangen.

Als je niet kan ontvangen, onthoud je de ander het plezier van geven, de cirkel stopt.

En als de cirkel stopt is er een breuk in de harmonie (geweldloosheid- ahimsa). De basis van yoga filosofie.

Nog een ervaring.

Tandenborstels

Het was het eerste jaar dat ik mee ging als maatje op de Courier, het schip van mijn partner. We zeilden met gasten over het Marker en IJsselmeer. De helft van de tijd woonde ik in Uden en de andere dagen was ik aan het varen en klussen. In Uden had ik een elektrische tandenborstel, die had ik achtergelaten bij mijn ex, omdat we maar 1 elektrisch deel hadden.

Na een paar maanden miste ik toch wel het elektrisch poetsen, ik had het gevoel dat mijn tanden niet echt schoon werden, dus nam ik me voor te gaan kijken voor een nieuwe zodra ik daar de gelegenheid voor had.

Na een weekend zeilen met gasten komen we in de haven van Edam. Daar zijn ook kennissen met hun schip. We eten gezamenlijk en tijdens het eten komt de tandenborstel ter sprake. Jet; vorige week heb ik 2 nieuwe elektrische tandenborstels gekocht met een timer, en ik heb er 2 over zonder timer, is dat dan wat voor jou?

Ik was verbluft, hoe kan dit nou? Ik bedenk wat en na een paar dagen komt het me gewoon toe, hoef ik niets voor te doen…………..

Vanaf dat moment ben ik me meer bewust van  synchroniciteit van het leven. Als ik iets nodig heb, komt het naar me toe. Ik heb geen invloed op hoe, ik hoef alleen maar te vertrouwen.

Deze ervaringen hebben ertoe bijgedragen dat ik meer vertrouwen kreeg in het leven. Vertrouwen dat ik krijg wat ik nodig heb. Het heeft bijgedragen aan de beslissing een aantal weken geleden om voor diverse activiteiten geen vast bedrag meer te vragen maar dana.

Hier vind je een link naar dana en kan je lezen wat het inhoud.

Tijd voor jezelf, tijd voor je gezin, ontmoetingsdag fibromyalgie, ontmoetingsdag burn out zijn activiteiten die ik aanbied voor dana.

Ik hoop je op een van die dagen te ontmoeten en ik ben benieuwd naar jouw verhalen over vertrouwen, over geven en ontvangen.